Báo cáo số 149/BC-STP ngày 12/6/2019 của Sở Tư pháp Tuyên Quang
Thứ Tư, ngày 12 tháng 6 năm 2019 - 16:57
Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Ban Dân tộc; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Dân tộc thuộc UBND huyện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang


File đính kèm: Kích chuột để tài về


475 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: