Báo cáo số 148/BC-STP ngày 12/6/2019 của Sở Tư pháp Tuyên Quang
Thứ Tư, ngày 12 tháng 6 năm 2019 - 16:32
Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang


File đính kèm: Kích chuột để tài về


350 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: