Báo cáo số 146/BC-STP ngày 10/6/2019 của Sở Tư pháp
Thứ Ba, ngày 11 tháng 6 năm 2019 - 15:59
Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang


File đính kèm: Kích chuột để tài về


359 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: