Báo cáo số 140/BC-STP ngày 07/6/2019 của Sở Tư pháp
Thứ Sáu, ngày 7 tháng 6 năm 2019 - 10:31
Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng (đối tượng sử dụng, chủng loại, số lượng, mức giá) và bổ sung định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang


File đính kèm: Kích chuột để tài về


347 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: