Báo cáo số 138/BC-STP ngày 06/6/2019 của Sở Tư pháp Tuyên Quang
Thứ Năm, ngày 6 tháng 6 năm 2019 - 14:36
Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc thuộc Sở Ngoại vụ tỉnh Tuyên Quang


File đính kèm: Kích chuột để tài về


592 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: