Thông báo bán đấu giá số 85/TB-TTDVĐGTS
Thứ Sáu, ngày 31 tháng 5 năm 2019 - 09:02
Tài sản bán đấu giá: quyền sử dụng đất và tài sản trên đất (tài sản của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Yên Sơn, phòng giao dịch Trung môn)


File đính kèm: Kích chuột để tài về


482 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: