Thông báo bán đấu giá số 73/TB-TTDVĐGTS
Thứ Hai, ngày 13 tháng 5 năm 2019 - 17:09
Tài sản đấu giá: quyền sử dụng đất ở tại các khu dân cư trên địa bàn thành phố Tuyên Quang (Tài sản của UBND thành phố Tuyên Quang)


File đính kèm: Kích chuột để tài về


544 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: