Thông báo số 69/TB-UBND ngày 09/5/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang
Thứ Sáu, ngày 10 tháng 5 năm 2019 - 17:11
Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện giao đất có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn Thành phố Tuyên Quang tại phiên đấu giá đợt 1 năm 2019


File đính kèm: Kích chuột để tài về


582 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: