Báo cáo số 74/BC-STP ngày 25/4/2019 của Sở Tư pháp Tuyên Quang
Thứ Tư, ngày 24 tháng 4 năm 2019 - 17:09
Kết quả thẩm định (lần 02) dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc quy định mức tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất, đất có mặt nước trả tiền thuê đất hàng năm không thông qua hình thức đấu giá; đơn giá thuê đất đối với xây dựng công trình ngầm trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang


File đính kèm: Kích chuột để tài về


252 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: