Thông báo bán đấu giá số 67/TB-TTDVĐGTS
Thứ Sáu, ngày 3 tháng 5 năm 2019 - 07:05
Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất (tài sản của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Sơn)


File đính kèm: Kích chuột để tài về


245 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: