Báo cáo số 66/BC-STP ngày 17/4/2019 của Sở Tư pháp Tuyên Quang
Thứ Năm, ngày 18 tháng 4 năm 2019 - 17:13
Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh


File đính kèm: Kích chuột để tài về


198 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: