Báo cáo số 68/BC-STP ngày 18/4/2019 của Sở Tư pháp Tuyên Quang
Thứ Sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2019 - 17:11
Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định số lượng cán bộ và mức hỗ trợ cho cán bộ theo dõi, quản lý người cai nghiện ma túy bắt buộc, tự nguyện tại cộng đồng và gia đình trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang


File đính kèm: Kích chuột để tài về


265 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: