Thông báo số 39/TB-UBND ngày 18/4/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang
Thứ Sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2019 - 08:10
V/v lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện giao đất có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Tuyên Quang tại phiên đấu giá đợt 1 năm 2019


File đính kèm: Kích chuột để tài về


282 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: