Tờ trình số 26/TTr-STP ngày 26/3/2019 của Sở Tư pháp Tuyên Quang
Thứ Sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2019 - 14:58
Đề nghị xây dựng Quyết định sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ban hành kèm theo Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh


File đính kèm: Kích chuột để tài về


777 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: