Công văn văn số: 1003/STP-VP ngày 19/10/2018 của Sở Tư pháp Tuyên Quang
Thứ Hai, ngày 22 tháng 10 năm 2018 - 11:06
Về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết định QPPL của UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang


File đính kèm: Kích chuột để tài về


930 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: