Kế hoạch số 707/KH-BTP ngày 05/3/2019 của Bộ Tư pháp
Thứ Hai, ngày 11 tháng 3 năm 2019 - 09:23
Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019


File đính kèm: Kích chuột để tài về


1.020 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: