Thông báo bán đấu giá số 25/TB-TTDVĐGTS
Thứ Sáu, ngày 8 tháng 3 năm 2019 - 16:31
Tài sản đấu giá: xe ô tô tải VEAM, kiểm kiểm soát: 22C 054.30 (tài sản của Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Tuyên Quang)


File đính kèm: Kích chuột để tài về


452 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: