Quyết định số 47/QĐ-STP ngày 06/3/2019 của Sở Tư pháp Tuyên Quang
Thứ Sáu, ngày 8 tháng 3 năm 2019 - 10:23
Thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo Quyết định về việc quy định mức tỷ lệ phần trăm (%) để xác định đơn giá thuê đất trả tiền hằng năm không thông qua hình thức đấu giá và mức đơn giá thuê đối với đất xây dựng công trình ngầm trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang do Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành


File đính kèm: Kích chuột để tài về


92 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: