Báo cáo số 33/BC-STP ngày 07 tháng 3 năm 2018 của Sở Tư pháp Tuyên Quang
Thứ Sáu, ngày 8 tháng 3 năm 2019 - 10:22
kết quả thẩm định dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế thực hiện công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang


File đính kèm: Kích chuột để tài về


185 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: