Thông báo bán đấu giá số 15/TB-TTDVĐGTS
Thứ Sáu, ngày 22 tháng 2 năm 2019 - 14:35
Tài sản đấu giá: quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất (tài sản của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang)


File đính kèm: Kích chuột để tài về


156 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: