Thông báo bán đấu giá số 18/TB-TTDVĐGTS
Thứ Sáu, ngày 1 tháng 3 năm 2019 - 14:29
Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất (tài sản của Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam - Chi nhánh huyện Yên Sơn - Phòng giáo dịch Trung Môn


File đính kèm: Kích chuột để tài về


897 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: