Thông báo bán đấu giá số 24/TB-TTDVĐGTS
Thứ Hai, ngày 4 tháng 3 năm 2019 - 10:00
Tài sản bán đấu giá: quyền sử dụng đất, nhà ở và các tài sản gắn liền với đất (tài sản của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sơn Dương)


File đính kèm: Kích chuột để tài về


217 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: