Công văn số 62/STP-PBGDPL ngày 15/01/2019 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
Thứ Ba, ngày 15 tháng 1 năm 2019 - 09:44
V/v báo cáo kết quả hoạt động nhiệm vụ thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh


File đính kèm: Kích chuột để tài về


1.015 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: