Báo cáo số 267/BC-STP ngày 07/12/2018 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
Thứ Ba, ngày 11 tháng 12 năm 2018 - 09:34
Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi; giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2018-2020


File đính kèm: Kích chuột để tài về


358 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: