Báo cáo số 268/BC-STP ngày 12/12/2018 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
Thứ Ba, ngày 11 tháng 12 năm 2018 - 09:32
Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang


File đính kèm: Kích chuột để tài về


311 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: