Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và triển khai các Luật được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua
Thứ Ba, ngày 13 tháng 11 năm 2018 - 13:33
Ngày 06/11/2018, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị hưởng ứng “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” và triển khai các Luật được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua. Đồng chí Nguyễn Hải Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh chủ trì Hội nghị.


Ảnh: Quang cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị có 400 đại biểu là thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh, các sở, ban, ngành, các cơ quan, doanh nghiệp Trung ương đóng tại địa phương, các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp, UBND các huyện, thành phố; Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh và thành phố; cán bộ, chiến sỹ ngành Công an, cán bộ ngành Thanh tra và sinh viên trường Đại học Tân Trào.

Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử Sở Tư pháp xin giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Hải Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh./.

 

PHÁT BIỂU CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH

Hưởng ứng “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2018

 

 

Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể Hội nghị!

Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, hôm nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018 và triển khai các Luật được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua.

Thay mặt UBND tỉnh, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, các sở, ban, ngành, các cơ quan, doanh nghiệp Trung ương tại địa phương; Trường Chính trị, các trường chuyên nghiệp; các tổ chức đại diện của doanh nghiệp; UBND huyện, thành phố; Báo cáo viên pháp luật, cán bộ, chiến sĩ ngành công an, cán bộ ngành Thanh tra và các đại biểu về dự Hội nghị. Chúc các đồng chí và toàn thể Hội nghị mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc Hội nghị thành công tốt đẹp!

Thưa toàn thể các đồng chí!

Ngày 9/11/1946, Bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được ban hành, đánh dấu mốc son đặc biệt quan trọng trong lịch sử lập pháp của Việt Nam. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng việc sử dụng công cụ pháp luật, đặc biệt là Hiến pháp để thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân. Chính vì vậy, xuất phát từ tư tưởng của Người, tháng 6/2012, Quốc hội đã lựa chọn ngày 9/11 làm “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Ngày Pháp luật là hoạt động mang tính chính trị, pháp lý có ý nghĩa nhân văn, ý nghĩa xã hội sâu sắc, nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội, đồng thời tăng cường nhận thức cho mọi người về vai trò của luật pháp trong đời sống, tăng cường sự hiểu biết pháp luật, khả năng thực thi pháp luật và chấp hành pháp luật trong hoạt động quản lý Nhà nước, hoạt động kinh tế - xã hội và sinh hoạt hàng ngày của người dân, vận động, khuyến khích, kêu gọi toàn thể nhân dân chung sức, đồng lòng vì sự nghiệp xây dựng và hoàn thiện Nhà nước, phát huy triệt để tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc cùng tích cực hành động vì một Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Tổ chức Ngày Pháp luật nhằm khơi dậy trong mọi cá nhân ý thức trách nhiệm trong tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, đề cao giá trị của pháp luật trong nhà nước pháp quyền; đề cao quyền cũng như trách nhiệm, nghĩa vụ của cá nhân công dân trong học tập, tìm hiểu pháp luật và tự giác chấp hành pháp luật, nâng cao ý thức và niềm tin pháp luật. Đây cũng là dịp để các cấp, các ngành, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật đánh giá lại những kết quả đã đạt được và những hạn chế trong hoạt động xây dựng, thực thi pháp luật, tạo bước phát triển mới trong việc nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, từ đó hoàn thiện hơn hệ thống pháp luật, cũng như cải thiện, nâng cao hoạt động của hệ thống tư pháp.

5 năm qua, Ngày Pháp luật đã được tỉnh và các ngành, các cấp trong tỉnh tổ chức với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với các đối tượng, địa bàn; phạm vi tổ chức được thực hiện rộng khắp từ tỉnh đến thôn/xóm/tổ dân phố. Tổng cộng đã tổ chức được trên 4.800 hội nghị, buổi Tọa đàm, Lễ hưởng ứng, hoạt động ngoại khóa, tuyên truyền lưu động, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, tiếp công dân, xét xử,...thu hút gần 399.000 lượt người tham gia; tổ chức và hưởng ứng 63 hội thi, cuộc thi tìm hiểu pháp luật với trên 109.000 lượt người tham gia; cung cấp trên 44.800 bộ tài liệu tuyên truyền pháp luật;... Thông qua các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật đã góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, phổ biến, giáo dục và thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh, nâng cao nhận thức, ý thức tự giác của người dân và tổ chức trong tuân thủ pháp luật, tạo môi trường thuận lợi và góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi, toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh. Thay mặt Lãnh đạo UBND tỉnh, Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh, tôi nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được của các cơ quan, đơn vị.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc triển khai Ngày Pháp luật của một số cơ quan, đơn vị còn hình thức, hiệu quả chưa cao; chất lượng tuyên truyền của một số báo cáo viên, tuyên truyền viên còn hạn chế; nhận thức về pháp luật của đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số còn chậm chuyển biến, hiệu quả chưa cao; số vụ việc vi phạm pháp luật về trật tự xã hội, tệ nạn xã hội, kinh tế và môi trường,... chưa giảm.

Kính thưa các đồng chí!

Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018 có chủ đề Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thực thi, bảo vệ pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật, góp phần xây dựng nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả; xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật tập trung trong 02 tháng, bắt đầu từ ngày 01/10/2018 đến hết ngày 30/11/2018, cao điểm trong tuần lễ từ ngày 05/11 đến ngày 11/11/2018.

Để phát huy những kết quả đạt được, tạo hiệu ứng, sức lan tỏa của Ngày Pháp luật, tôi đề nghị Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật các cấp; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương; Báo cáo viên pháp luật, cán bộ, công chức tư pháp tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Thực hiện nghiêm, hiệu quả Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch của tỉnh. Tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hóa hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật; đảm bảo tiết kiệm, thực chất và hiệu quả. Xây dựng, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả để việc hưởng ứng Ngày Pháp luật trở thành công việc thường xuyên, là trách nhiệm của các ngành, các cấp, từng cán bộ, đảng viên và mỗi người dân Tuyên Quang, hướng tới mục tiêu củng cố và phát triển hệ sinh thái văn hóa pháp lý trong đời sống kinh tế-xã hội tại địa phương.

2. Thực hiện nghiêm việc triển khai thi hành các Luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các luật, pháp lệnh liên quan thiết thực đến đời sống của nhân dân và doanh nghiệp. Cơ quan quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực chủ động tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch, văn bản triển khai thi hành các Luật, nghị quyết; đổi mới hình thức, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến, triển khai thi hành các văn bản luật; phát huy hiệu quả của việc tổ chức các Hội thi tuyên truyền về pháp luật; phấn đấu giảm vụ việc, hành vi vi phạm pháp luật.

3. Tổ chức thi hành đầy đủ, nghiêm minh các quy định của pháp luật gắn với xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, bảo vệ quyền con người, quyền công dân; tư vấn, hỗ trợ khởi nghiệp, phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp (PAPI), chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh, nhất là các chỉ số thành phần còn thấp, trọng tâm trong các lĩnh vực quy hoạch, đầu tư, đất đai, xây dựng, tiếp cận điện năng, cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xóa bỏ rào cản, phát triển mạnh doanh nghiệp; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật và chấp hành pháp luật.

4. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh và các cơ quan thông tin đại chúng tăng thời lượng xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và triển khai thi hành các Luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua.

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật cho hội viên, đoàn viên của tổ chức mình, tập trung vào mục tiêu làm chuyển biến rõ rệt nhận thức và ý thức tuân thủ pháp luật; phối hợp với cơ quan nhà nước, tổ chức hữu quan phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân, vận động nhân dân chấp hành pháp luật;

Thưa toàn thể các đồng chí!

Tại Hội nghị hưởng ứng Ngày Pháp luật hôm nay, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai các Luật được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua (gồm: Luật Quốc phòng; Luật An ninh mạng; Luật Tố cáo; Luật Cạnh tranh; Luật Đo đạc và bản đồ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch), trong đó tập trung giới thiệu Luật An ninh mạng, Luật Tố cáo, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019. Đây là những lĩnh vực pháp luật có phạm vi điều chỉnh rộng, liên quan trực tiếp và thiết thực đến đời sống, sinh hoạt của mỗi cán bộ, công chức và người dân. Vì vậy, đề nghị các đồng chí tập trung theo dõi, lắng nghe, trao đổi, thảo luận để có thể hiểu rõ, nắm chắc và lĩnh hội tốt nhất những nội dung cơ bản, cốt lõi của các bộ luật.

Với ý nghĩa đó, thay mặt UBND tỉnh, Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh, tôi tuyên bố khai mạc Hội nghị Hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam năm 2018 và triển khai các Luật được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua.

Chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc Hội nghị thành công tốt đẹp!.

Xin trân trọng cảm ơn!

 
504 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: