Kết luận số 319/KL-HĐPH ngày 10/10/2018 của Đoàn kiểm tra số 2 - Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương
Thứ Tư, ngày 17 tháng 10 năm 2018 - 08:27
Về việc kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại tỉnh Tuyên Quang


File đính kèm: Kích chuột để tài về


1.013 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: