Thông báo bán đấu giá số 154/TB-TTDVĐGTS
Thứ Sáu, ngày 21 tháng 9 năm 2018 - 16:35
Đấu giá quyền sử dụng đất tại các khu dân cử trên địa bàn huyện Chiêm Hóa


File đính kèm: Kích chuột để tài về


271 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: