Báo cáo số 176/BC-STP ngày 07/9/2018 của Sở Tư pháp
Thứ Ba, ngày 11 tháng 9 năm 2018 - 16:08
Tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ và Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 6/6/2017 của Thủ tướng Chính Phủ Qúy III/2018


File đính kèm: Kích chuột để tài về


311 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: