Đảng bộ Sở Tư pháp Tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Thứ Tư, ngày 29 tháng 8 năm 2018 - 14:24
Ngày 17/8/2018, Đảng bộ Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị Đảng bộ (mở rộng) phổ biến, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đồng chí Nguyễn Thị Thược, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì Hội nghị.

 
Ảnh: Đồng chí Nguyễn Thị Thược, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp phổ biến, quán triệt Nghị quyết

Tham dự Hội nghị có 43 đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Sở Tư pháp.

Tại Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Thị Thược, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp đã phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đồng chí Đặng Thị Thanh Hương, Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Giám đốc Sở phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp và Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; hướng dẫn viết thu hoạch và xây dựng kế hoạch hành động của cá nhân thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7; đồng thời các đại biểu đã thảo luận, tham gia ý kiến vào dự thảo các Kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tư pháp triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.


Ảnh: Đồng chí Nguyễn Thị Thược, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp và đồng chí Hà Quang Giai, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì thảo luận

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thược, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp yêu cầu Lãnh đạo cơ quan, các chi bộ, các tổ chức đoàn thể tiếp tục quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đến toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên; các Chi bộ tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt cho các thành phần vắng mặt tại Hội nghị Đảng bộ mở rộng; xây dựng kế hoạch đề ra các giải pháp thực hiện thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII phù hợp với đặc điểm, điều kiện của Đảng bộ, cơ quan, đơn vị; thực hiện viết thu hoạch, xây dựng Kế hoạch hành động của cá nhân đảm bảo đúng thời gian quy định, thể hiện rõ trách nhiệm của cá nhân trong việc đề ra các giải pháp thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7./.

Tin: Minh Hiền
Ảnh: Đức Thành
419 views

Tổng số: 92 | Trang: 1 trên tổng số 10 trang  


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: