Công văn số 608/STP-PBGDPL ngày 03/7/2018 của Sở Tư pháp
Thứ Hai, ngày 9 tháng 7 năm 2018 - 09:29
V/v tự kiểm tra việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn bị nội dung làm việc với Đoàn kiểm tra của Hội đông phối hợp phổ biến giáo dục phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương


File đính kèm: Kích chuột để tài về


265 views

Tổng số: 184 | Trang: 1 trên tổng số 19 trang  


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: