Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 31/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang
Thứ Sáu, ngày 6 tháng 7 năm 2018 - 08:19
Thực hiện Quyết định số 1309/QĐ-TTg ngày 05/9/2017 cùa Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang


File đính kèm: Kích chuột để tài về


103 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: