Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Tiếp cận thông tin và nghiệp vụ công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
Thứ Ba, ngày 26 tháng 6 năm 2018 - 16:13
Ngày 22/6/2018, Tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Tiếp cận thông tin và nghiệp vụ công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Đồng chí Nguyễn Thị Thược, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì Hội nghị.

 

Đ/c Nguyễn Thị Thược, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị có 200 đại biểu đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; các Sở: Nội vụ, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Công an tỉnh; Thanh tra tỉnh; Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh; đại diện một số phòng ban cấp huyện; công chức Tư pháp – hộ tịch 141 xã, phường, thị trấn.

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị Báo cáo viên của Sở Tư pháp đã triển khai nội dung cơ bản của Luật Tiếp cận thông tin, kỹ năng cung cấp thông tin của cơ quan nhà nước, trách nhiệm của các cơ quan trong việc triển khai thực hiện Luật Tiếp cận thông tin; nghiệp vụ công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, điểm số, cách tính điểm các chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật, quy trình đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Thược – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin từ ngày 01/7/2018, xây dựng Chuyên mục “Tiếp cận thông tin” thuộc Cổng thông tin điện tử/Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị; ban hành và công bố công khai Quy chế nội bộ về cung cấp thông tin; lập và công bố Danh mục thông tin phải được công khai, thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện; phân công, bố trí cơ quan, đơn vị trực thuộc, công chức, viên chức đáp ứng đủ năng lực, trình độ để làm đầu mối cung cấp thông tin; bố trí hợp lý nơi tiếp công dân để cung cấp thông tin phù hợp với điều kiện của cơ quan, đơn vị; thực hiện cung cấp thông tin theo yêu cầu của công dân theo đúng trình tự, thủ tục quy định; lập Sổ theo dõi cung cấp thông tin theo yêu cầu, thống kê đầy đủ số liệu phát sinh; tiếp tục thực hiện tốt công tác cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, thực hiện rà soát, chấm điểm, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đảm bảo khách quan, chính xác, đúng quy định của pháp luật; có giải pháp để nâng cao hiệu quả xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, cải thiện điều kiện tiếp cận pháp luật cho người dân, đặc biệt là đối với những chỉ tiêu chưa đạt chuẩn tiếp cận./.

Tin: Minh Hiền
Ảnh: Đức Thành

 
659 views

Tổng số: 93 | Trang: 1 trên tổng số 10 trang  


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: