Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 24/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang
Thứ Hai, ngày 28 tháng 5 năm 2018 - 10:00
Thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn" trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang


File đính kèm: Kích chuột để tài về


574 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: