Kế hoạch số 1284/KH-BTP ngày 18/4/2018 của Bộ Tư pháp
Thứ Năm, ngày 26 tháng 4 năm 2018 - 09:04
Thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2017 - 2021" năm 2018


File đính kèm: Kích chuột để tài về


310 views

Tổng số: 184 | Trang: 1 trên tổng số 19 trang  


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: