Công văn số 1333/BTP-PBGDPL ngày 20/4/2018 của Bộ Tư pháp
Thứ Năm, ngày 26 tháng 4 năm 2018 - 08:59
V/v rà soát, đánh giá việc thực hiện các biện pháp hòa giải ở cơ sở trong việc xử lý các vụ bạo lực gia đình đối với phụ nữ và xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước


File đính kèm: Kích chuột để tài về


904 views

Tổng số: 184 | Trang: 1 trên tổng số 19 trang  


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: