Báo cáo số 54/BC-STP ngày 18/4/2018
Thứ Sáu, ngày 20 tháng 4 năm 2018 - 10:45
Kết quả thẩm định dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang


File đính kèm: Kích chuột để tài về


426 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: