Tuyên Quang tổ chức Hội nghị triển khai các Luật được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 4 thông qua
Thứ Sáu, ngày 20 tháng 4 năm 2018 - 14:40
Ngày 18/4/2018, Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang- Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai các Luật được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 4 thông qua. Đồng chí Nguyễn Thị Thược, Tỉnh ủy viên, Giám Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh chủ trì Hội nghị.


Ảnh: Đồng chí Nguyễn Thị Thược, Tỉnh ủy viên, Giám Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tham dự Hội nghị có 100 đại biểu là thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh; đại diện Lãnh đạo các ban, sở, ngành, Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể tỉnh; Lãnh đạo trường chính trị và các trường chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh; báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; Trưởng phòng Tư pháp huyện, thành phố.


Ảnh: Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các Báo cáo viên pháp luật các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Tuyên Quang đã triển khai nội dung cơ bản của Luật 05 Luật, gồm: Luật Quy hoạch; Luật Lâm nghiệp; Luật Quản lý nợ công (sửa đổi); Luật Thủy sản (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thược, Tỉnh ủy viên, Giám Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đề nghị lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các huyện, thành phố lãnh đạo, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Văn bản số 714/UBND-NC ngày 23/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 4 thông qua, trong đó tập trung tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo triển khai thi hành các Luật; tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng các Luật, Nghị quyết đến cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân bằng các hình thức, nội dung phù hợp với từng đối tượng thuộc phạm vi quản lý; tổ chức biên soạn, đăng tải, phát hành rộng rãi tài liệu giới thiệu, phổ biến nội dung, tinh thần các văn bản luật; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu nội dung và tinh thần của các văn bản luật cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp được giao nhiệm vụ triển khai thi hành Luật; tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật quy định mới cho đội ngũ cán bộ thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật để tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho Nhân dân; phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực tổ chức triển khai thi hành các Luật, Nghị quyết, định kỳ hoặc đột xuất tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện theo quy định./.

Tin: Minh Hiền
Ảnh: Cao Tuyên
484 views

Tổng số: 184 | Trang: 1 trên tổng số 19 trang  


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: