Đảng bộ Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị học tập Chuyên đề năm 2018
Thứ Ba, ngày 27 tháng 3 năm 2018 - 15:19
Ngày 22/3/2018 Đảng bộ Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị Đảng bộ (mở rộng) học tập Chuyên đề năm 2018 ”Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng chí Nguyễn Thị Thược, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có 45 đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Sở Tư pháp.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thược, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp đã triển khai các nội dung của Chuyên đề, gồm: Một số vấn đề khái quát về phong cách Hồ Chí Minh đặc biệt là phong cách làm việc của Bác; xây dựng phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng phong cách lãnh đạo của người đứng đầu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và một số giải pháp đẩy mạnh việc học tập và làm theo phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đảng bộ.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thược, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp yêu cầu các Chi bộ trực thuộc tổ chức thực hiện Kế hoạch số 38-KH/ĐU ngày 30/01/2018 của Đảng ủy Sở Tư pháp về việc học tập Chuyên đề năm 2018, xây dựng Kế hoạch thực hiện, đăng ký việc làm theo, tổ chức cho đảng viên, quần chúng viết cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2018; hằng tháng kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện kế hoạch, cam kết, báo cáo Đảng ủy theo quy định./.

Tin: Minh Hiền

Ảnh: Đức Thành 
825 views

Tổng số: 90 | Trang: 1 trên tổng số 9 trang  


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: