Báo cáo số 25/BC-STP ngày 06/3/2018 của Sở Tư pháp
Thứ Sáu, ngày 9 tháng 3 năm 2018 - 15:41
Kết quả thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ; và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ quý I năm 2018


File đính kèm: Kích chuột để tài về


213 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: