Đảng bộ Sở Tư pháp tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018
Thứ Hai, ngày 12 tháng 2 năm 2018 - 16:32
Ngày 09/02/2018, Đảng bộ Sở Tư pháp đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Khương Phú Hiệp, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh; Hội nghị do đồng chí Nguyễn Thị Thược, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Sở Tư pháp và đồng chí Hà Quang Giai, Phó Bí Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở chủ trì.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở cùng toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ Sở Tư pháp.

Hội nghị đã thảo luận, đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng năm 2017. Trong năm qua, Đảng ủy đã lãnh đạo hoàn thành 100% chỉ tiêu Chương trình công tác năm 2017 Đảng ủy đã đề ra; lãnh đạo cơ quan bám sát các nhiệm vụ chính trị của ngành, của tỉnh, tích cực, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các lĩnh vực công tác, đảm bảo yêu cầu về chất lượng, hiệu quả, góp phần tích cực vào việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, được Bộ Tư pháp xếp hạng A và tặng cờ thi đua năm 2017; thực hiện tốt việc thông tin thời sự, kịp thời triển khai, phổ biến các nghị quyết, chỉ thị, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng được quan tâm thực hiện, hoàn thành chương trình đã đề ra, quan tâm thực hiện công tác phát triển đảng viên; chấp hành nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Hội nghị cũng thảo luận làm rõ những khó khăn, tồn tại trong công tác xây dựng Đảng, chỉ ra nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế; thảo luận, thống nhất Chương trình công tác của Đảng ủy Sở Tư pháp năm 2018.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị đồng chí Khương Phú Hiệp, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh ghi nhận những kết quả Đảng bộ Sở Tư pháp đã đạt được, đồng thời yêu cầu năm 2018 Đảng ủy cần tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra tại Hội nghị, rà soát việc thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết để lãnh đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ; thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu tinh giản bộ máy, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả.

Tại Hội nghị đã trao giấy khen của Đảng ủy Sở Tư pháp cho 02 chi bộ đạt “Trong sạch vững mạnh” và 03 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017./.

Tin: Minh Hiền
Ảnh: Cao Tuyên
1.099 views

Tổng số: 93 | Trang: 1 trên tổng số 10 trang  


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: