Báo cáo số 08/BC-STP ngày 25/01/2018 của Sở Tư pháp
Thứ Hai, ngày 29 tháng 1 năm 2018 - 14:05
Kết quả thẩm định (lần 03) dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về viêc ban hành Quy định tổ chức thực hiện và quản lý các đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang


File đính kèm: Kích chuột để tài về


572 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: