Đảng bộ Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Thứ Tư, ngày 24 tháng 1 năm 2018 - 10:47
Ngày 20/01/2018 Đảng bộ Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị Đảng bộ (mở rộng) phổ biến, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đồng chí Nguyễn Thị Thược, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì Hội nghị.

 
Ảnh: Đồng chí Nguyễn Thị Thược, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp phổ biến, quán triệt Nghị quyết

Tham dự Hội nghị có 44 đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Sở Tư pháp.

Tại Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Thị Thược, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp đã phổ biến, quán triệt: (01) Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Nghị quyết 19-NQ/TW về "Sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập"; Đ/c Đặng Thị Thanh Hương, Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Giám đốc Sở phổ biến, quán triệt: (01) Nghị quyết 20-NQ/TW về "Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới", (02) Nghị quyết 21-NQ/TW về "Công tác dân số trong tình hình mới"; đồng thời các đại biểu đã thảo luận, tham gia ý kiến về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng bộ, cơ quan Sở Tư pháp.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thược, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp yêu cầu Lãnh đạo cơ quan, các chi bộ, các tổ chức đoàn thể tiếp tục quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đến toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên; xây dựng kế hoạch đề ra các giải pháp thực hiện thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết tại Đảng bộ; tham mưu sắp xếp, tổ chức lại tổ chức bộ máy cơ quan đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; cá nhân viết thu hoạch theo đúng hướng dẫn của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, bảo đảm thiết thực, tránh hình thức, thể hiện trách nhiệm cao trong nhận thức, từ đó đề ra giải pháp tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cá nhân, cơ quan, đơn vị./.

Minh Hiền
731 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: