Quyết định số: 73/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang
Thứ Hai, ngày 22 tháng 1 năm 2018 - 09:19
Kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh


File đính kèm: Kích chuột để tài về


469 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: