Quyết định số 15/QĐ-STP ngày 09/01/2018 của Sở Tư pháp
Thứ Tư, ngày 10 tháng 1 năm 2018 - 08:04
V/v ban hành Kế hoạch công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Sở Tư pháp năm 2018


File đính kèm: Kích chuột để tài về


409 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: