Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 04/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang
Thứ Tư, ngày 10 tháng 1 năm 2018 - 13:42
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, năm 2018


File đính kèm: Kích chuột để tài về


503 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: