Báo cáo số 301/BC-STP ngày 07/12/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
Thứ Hai, ngày 11 tháng 12 năm 2017 - 08:34
Kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện quy ước năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ năm 2018


File đính kèm: Kích chuột để tài về


192 views

Tổng số: 183 | Trang: 1 trên tổng số 19 trang  


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: