Báo cáo số 308/BC-STP ngày 08/12/2017 của Sở Tư pháp
Thứ Ba, ngày 12 tháng 12 năm 2017 - 16:01
Kết quả thẩm định dự thảo quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích công cộng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang


File đính kèm: Kích chuột để tài về


521 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: