Báo cáo số 252/BC-STP ngày 02/11/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
Thứ Sáu, ngày 3 tháng 11 năm 2017 - 16:18
Kết quả thẩm định lần 02 dự thảo Quyết định của UBND tỉnh V/v ban hành Quy định tổ chức thực hiện và quản lý các đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang


File đính kèm: Kích chuột để tài về


113 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: