Chi bộ Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Tuyên Quang tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới
Thứ Sáu, ngày 10 tháng 11 năm 2017 - 20:00
Ngày 07/11/2017, Chi bộ Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Tuyên Quang tổ chức Lễ kết nạp đảng viên. Dự buổi lễ có đồng chí Lại Khoa Lâm Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước và toàn thể đảng viên Chi bộ Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh

 

Ảnh: Đồng chí Lại Khoa Lâm Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước trao Quyết định kết nạp Đảng cho đảng viên mới Nguyễn Thị Nguyệt

Tại buổi lễ, đồng chí Lại Khoa Lâm Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước đã trao Quyết định kết nạp đảng viên cho đồng chí Đinh Thị Phương Lan, Kế toán Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước và đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt, chuyên viên Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước.

Ảnh: Đồng chí Lại Khoa Lâm Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước trao Quyết định kết nạp Đảng cho đảng viên mới Đinh Thị Phương Lan

Thay mặt Chi bộ Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước, đồng chí Lại Khoa Lâm Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước đã giao nhiệm vụ cho 02 đảng viên mới và phân công đảng viên chính thức tiếp tục giúp đỡ đảng viên mới trong thời gian thử thách; yêu cầu đảng viên mới luôn phấn đấu, rèn luyện đoàn kết và hoàn thành tốt các nhiệm vụ của người đảng viên theo Điều lệ Đảng. Qua đó tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển chung của Chi bộ, cùng xây dựng Chi bộ luôn “trong sạch, vững mạnh”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017, góp phần xây dựng Đảng bộ Sở Tư pháp vững mạnh.

Tin và ảnh: Vũ Thanh Thủy Chi bộ Trung tâm TGPL nhà nước
576 views

Tổng số: 84 | Trang: 1 trên tổng số 9 trang  


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: